Dom Malarek w Zalipiu

20 czerwca 2022

Finał 59 Konkursu „Malowana Chata”

19 czerwca w Domu Malarek w Zalipiu odbyło się uroczyste ogłoszeniu wyników 59 Konkursu „Malowana chata”, jednego z najdłużej trwających konkursów na sztukę ludową w Polsce.
Dla lokalnej społeczności jest to bardzo ważne wydarzenie. W tym roku do konkursu przystąpiło 98 uczestników, w tym 14 dzieci i młodzieży z 11 miejscowości Powiśla Dąbrowskiego.
Finałowi 59 edycji konkursu towarzyszyło otwarcie wystawy pt.
„Żyją w kwiatach, które ukochały ”. Środki finansowe na ten cel uzyskane zostały za pośrednictwem Stowarzyszenia Zalipiańskich Malarek z grantu „Mecenat Małopolski – I edycja”. Zawiera ona 35 fotografii najbardziej aktywnych i zasłużonych, nieżyjących malarek, które przez lata kształtowały krajobraz malowanej wsi.
Wśród Gości, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie znalazły się Panie Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Pani Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, którym należą się szczególne podziękowania za przychylność dla pomysłu naszej inicjatywy i uhonorowanie jej grantem. Ponadto w uroczystym finale Konkursu udział wzięli: Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Anna Mikosz, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata.
Podczas finału, prelekcję pt. „Historia malarstwa zalipiańskiego” wygłosiła Pani Teresa Komornicka – Rościszewska, znana etnograf, wieloletnia członkini komisji konkursowej. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród uczestnicy wysłuchali koncertu pani Sylwii Zelek- Golonki, laureatki ogólnopolskiego konkursu Piosenki Anny German przy akompaniamencie Mateusza Dudka, akordeonisty, na co dzień członka zespołu „Ciupaga”, na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na regionalny poczęstunek.
Organizacja 59 Edycji Konkursu „Malowana Chata została dofinansowywana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarządu Województwa Małopolskiego, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu.