Dom Malarek w Zalipiu

17 kwietnia 2023

Ankieta

Szanowni Państwo,
Oficyna Profilaktyczna na zlecenie Gminy Olesno realizuje „Strategię Rozwoju Gminy Olesno na lata 2023-2030”.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie ankiety, której celem jest zdiagnozowanie priorytetów, celów i kierunków rozwoju Gminy. Ankieta ma charakter dobrowolny i jest anonimowa. Poniżej załączamy link do kwestionariusza, jest on również dostępny na stronie głównej Urzędu Gminy w Oleśnie.
https://olesno.webankieta.pl/.