Dom Malarek w Zalipiu

Dom Malarek

Dom Malarek został oddany do użytku w 1977 roku. Jest ośrodkiem pracy twórczej, służy rozpowszechnianiu wiedzy o sztuce. Pracownicy placówki uwzględniają w swojej działalności konieczność rzetelnej informacji dla turystów przybywających obejrzeć malowane domy.

Dom Malarek jest miejscem gdzie można:

  • wypocząć
  • wziąć udział w warsztatach plastycznych
  • kupić efektowny upominek zdobiony zalipiańskimi ornamentami kwiatowymi
  • można także obejrzeć pokonkursową wystawę fotograficzną malowanych zagród

W Domu Malarek ma swoją siedzibę Gminny Ośrodek Kultury, którego najważniejszym zadaniem jest ochrona i kultywowanie wartości kulturowych środowiska, głównie poprzez kontynuację tradycji malowanek zalipińskich, organizowanie i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, opiekę nad twórcami ludowymi, promowanie Zalipia w kraju i za granicą oraz w środkach masowego przekazu.

Jeśli widzieć chcesz
„Malowaną wieś”,
By podziwiać sztukę ludu
Do Zalipia jedź.

M. Kozaczkowa