Dom Malarek w Zalipiu

29 listopada 2018

„Ozdoby Bożonarodzeniowe łączą pokolenia”

„Ozdoby Bożonarodzeniowe łączą pokolenia”

XXIV rodzinny konkurs na najpiękniejszą szopkę lub dekorację świąteczną.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu serdecznie zaprasza dzieci i całe rodziny do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę lub ozdobę bożonarodzeniową. Celem konkursu jest kontynuowanie tradycji wykonywania różnego rodzaju ozdób związanych z okresem Bożego Narodzenia, rozwijanie zdolności dzieci w zakresie plastyki, wymiana doświadczeń, poznawanie różnorodnych technik, a przede wszystkim zachęcenie do wspólnego, twórczego spędzania czasu w kręgu rodzinnym.(Wyżej wymieniony konkurs to kontynuacja Konkursu Ozdób Choinkowych i Plastyki związanej z okresem Bożego Narodzenia)

 

REGULAMIN  KONKURSU

Kategorie konkursowe:

*prace samodzielne wykonane przez dzieci

*prace rodzinne

Warunki uczestnictwa:

*wybór technik wykonywania prac oraz format jest nieograniczoy

*prace należy dostarczyć do Domu Malarek w Zalipiu do dnia 14 grudnia 2018 r.

*prace muszą być podpisane, z zaznaczeniem kategorii konkursowej (praca dziecka lub praca rodzinna) oraz adresem szkoły

Kryteria oceny prac:

*różnorodność technik

*ciekawy pomysł, kompozycja

*walory estetyczne i poziom wykonania

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 stycznia 2019 roku. Za najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez  Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu. Prace będzie można oglądać na wystawie w Domu Malarek do 30 stycznia 2019 roku.

Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie pokonkursowej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.