Dom Malarek w Zalipiu

25 lutego 2021

„Skarby w Wielkanocnym koszyku”

Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu serdecznie zaprasza dzieci i całe rodziny do wzięcia udziału w konkursie na pisankę ludową oraz dekoracje wielkanocną . Celem konkursu jest kontynuowanie tradycji zdobienia pisanek, dekoracji koszyka wielkanocnego, rozwijanie uzdolnień dzieci w zakresie plastyki, wymiana doświadczeń, nauka różnorodnych technik, a przede wszystkim zachęcenie do wspólnego, twórczego spędzania czasu w kręgu rodzinnym. (Wyżej wymieniony konkurs to kontynuacja Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę obrzędową związaną  z okresem Wielkanocy).

Regulamin konkursu

Kategorie konkursowe:

  • prace samodzielnie wykonane przez dzieci
  • prace rodzinne

          Warunki uczestnictwa:

  • wybór technik wykonywania prac oraz format jest nieograniczony
  • dostarczenie prac do Domu Malarek w Zalipiu do 26 marca 2021 r.
  • prace muszą być podpisane, z zaznaczeniem kategorii konkursowej (praca dziecka czy praca rodzinna) oraz adresem szkoły
  • zaproszenie do udziału w konkursie skierowane  jest do uczniów/ mieszkańców Gminy Olesno.

Kryteria oceny prac:

  • różnorodność technik
  • ciekawy pomysł, kompozycja
  • walory artystyczne i poziom wykonania

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca 2021 r. Za najciekawsze prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu. Prace będzie można oglądać w reżimie sanitarnym na wystawie  w Domu Malarek do 23 kwietnia 2021 r.

Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na wystawie pokonkursowej. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu