Dom Malarek w Zalipiu

3 kwietnia 2018

XXII Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z Okresem Wielkanocy

Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnie z/s w Zalipiu cyklicznie organizuje Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z Okresem Wielkanocy. W tym roku do zmagań konkursowych zgłoszono 197 prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz wychowanków przedszkoli z terenu gminy Olesno. Prace wykonane rożnymi technikami, efektowne pisanki i stroiki eksponowane są w Domu Malarek do połowy maja. Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Młodzieży za tak liczny udział w konkursie oraz Opiekunom i Rodzicom za mobilizację i pomoc w wykonaniu eksponatów.