Dom Malarek w Zalipiu

Stowarzyszenie Zalipiańskich Malarek

Stowarzyszenie Zalipiańskich Malarek powstało w odpowiedzi na społeczną potrzebę zrzeszenia lokalnych twórczyń ludowych oraz nadania im większej mocy sprawczej. Pochodzimy z obszaru Powiśla Dąbrowskiego, stąd naszym największym bogactwem i dziedzictwem jest właśnie tradycja zdobienia zagród w zalipiańskie motywy kwiatowe obejmująca obszar Zalipia i okolicznych wsi. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest kultywowanie tej pięknej sztuki ludowej, nieustanny artystyczny rozwój członkiń, promocja i upowszechnianie zwyczaju malowania zalipiańskich motywów kwiatowych oraz pozyskiwanie nowych członków i sympatyków.

W 2020 roku Nasze Stowarzyszenie rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Ekonomizujemy Zalipiańskie Malarki”, realizowanego w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu powstał między innymi filmik reklamowy, przedstawiający działalność i ofertę Stowarzyszenia Zalipiańskich Malarek oraz dwa filmiki instruktażowe dotyczące tradycji zdobniczych naszego regionu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą umieszczoną na naszej facebookowej stronie: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Zalipia%C5%84skich-Malarek-106654881234721

Filmik promocyjno-reklamowy

 

Jak „wyczarować” kwiaty z bibuły i wycinanki zalipiańskie (https://www.facebook.com/106654881234721/videos/2777834572475664

 

Zalipiańskie malowanki krok po kroku https://www.facebook.com/106654881234721/videos/229693522085241